Reference

Reference

Reference

-Univerzitet Ganić
-Elektrodistribucija d.d.
-ICMP
-UNDP
-Centrotrans
-Tibra Pacific
-Parlament FBiH
-Grizelj dd
-JP Djeca Sarajeva
-Sarajevo Gas
-Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo
-Complex d.o.o.
-Artika d.o.o.
-Stomatološka komora FBiH
-KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o.
-Grawe d.d.
-Federalno Pravobranilaštvo Sarajevo
-Schenker d.o.o.
-Elektroprenos AD Banja Luka
-Famus Gradnja 3 d.o.o.
-Klas d.d
-Otrocentar d.o.o.
-Goražde putevi d.d.
-Internacionalni Univerzitet Travik
-Vakufska banka d.d.
-Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti
-Farmavita d.o.o.
-Airport Centar d.o.o. Sarajevo
-Savez samostalnih sindikata BiH
-ASA auto d.o.o.
-JU Zavod za zdravstvo KS

Podijeli: